Poliklinika Med Point d.o.o.

Interna medicina | gastroenterologija | kardiologija | reumatologija-imunologija | ultrazvučna dijagnostika | neurologija | psihijatrija | ambulanta za bolesti dojke | ambulanta za bolesti štitnjače | preventivni sistematski pregledi | laboratorijske usluge

Ulica Petra Krešimira IV 104, 21 210 Solin
tel: 021/404 888; mob: 091/404 888 4
e-mail: info@poliklinika-medpoint.hr
Radno vrijeme: pon-pet 07:30-19:30 h